מדריך לסקריפט Grep to Anchored Object

מדריך לסקריפט GREP TO ANCHORED OBJECT (״הסב תוצאות חיפוש גרעפ לאובייקט מעוגן״ או בקיצור ״סקריפט להערות צד וכו׳ באינדיזיין״)

מבוא

Grep to Anchored Object הוא סקריפט שימושי המקל על חילוץ טקסט במסמך והסבתו לאובייקט מעוגן. האובייקט המעוגן יעוגן למיקום המקורי של הטקסט.

מהו אובייקט מעוגן?

אובייקט מעוגן הוא כל פריט עמוד (כגון גרפיקה, או, במקרה שלנו, מסגרת טקסט) המקושר (או “מעוגן”) לטקסט. אם הטקסט זז, האובייקט המעוגן זז איתו.

לאובייקטים מעוגנים יש הגדרות רבות, בעיקר הנוגעות למיקום בדף שבו האובייקט המעוגן אמור להופיע. הם יכולים להיות מעוגנים עם הטקסט ממש, או תמיד להופיע בנקודה קבועה בעמוד ביחס לטקסט, ועוד.

מידע נוסף אודות אובייקטים מעוגנים זמין כאן: https://helpx.adobe.com/indesign/using/anchored-objects.html.

לפני הפעלת הסקריפט

נדרשים שני שלבי הכנה לפני הפעלת הסקריפט הנוכחי:

  1. יש ליצור שאילתת GREP שתמצא את הטקסט שנרצה להסב לאובייקט מעוגן.
  2. יש ליצור סגנון אובייקט עבור האובייקטים המעוגנים שהסקריפט ייצר.

שלבים אלה יתוארו להלן.

שלב 1: יצירת שאילתת GREP

יש לפתוח את תיבת הדו-שיח Find/Change של אינדיזיין וללחוץ על הכרטיסייה GREP:

נגדיר את שאילתת ה-GREP כנצרך: אפשר לחפש טקסט ספציפי, או רק סגנון פסקה או תו, או כל טקסט עם עיצוב מיוחד, וכן הלאה. האפשרויות אינסופיות.
הסקריפט גם מאפשר לבצע החלפה על הטקסט שהוא מסב לאובייקטים המעוגנים. כדי להשתמש באפשרות זו, יש להגדיר את אפשרויות ה־”שנה ל:” בתיבת ה-Find/Change לפי הצורך.

שלב 2: יצירת סגנון אובייקט

יש ליצור סגנון אובייקט שבו הסקריפט ישתמש עבור האובייקטים המעוגנים שהוא יוצר.

באמצעות ה־Anchored Object Options של סגנון האובייקט, יש להגדיר את המיקום והסגנון של האובייקט המעוגן:

כעת הסקריפט מוכן להרצה.

תיבת הדו-שיח של הסקריפט:

להלן צילום מסך של החלונית של הסקריפט:

  1. הסגנון של האובייקט המעוגן: התפריט מציג את כל סגנונות האובייקט הקיימים במסמך הנוכחי. יש לבחור את סגנון האובייקט שיוחל על האובייקטים המעוגנים שייווצרו. הגדרות הסגנון שנבחר משפיעים רבות על העיצוב הסופי. כמובן שתמיד אפשר לשנות את הגדרות האובייקט גם לאחר הפעלת הסקריפט, אך סגנון האובייקט עצמו שיוחל על האובייקטים נקבע כאן, וקצת קשה באידנזיין לשנות אותו לאורך מסמך ארוך אח”כ.
  2. רוחב: יש להקליד את הרוחב המועדף עבור האובייקטים המעוגנים. יש להזין את הרוחב הרצוי במילימטרים בלבד. (בגירסאות האחרונות של אינדיזיין אפשר גם להגדיר רוחב אובייקט כחלק מסגנון האובייקט עצמו.)
  3. אפשרויות GREP: הסקריפט מבצע חיפוש גרעפ כפי שהוגדר מראש, ומסב את התוצאות לאובייקט מעוגן. האופציה הנוכחית מאפשרת לבצע, בנוסף, פעולת “החלף GREP” (כפי שהם מוגדרים בתיבת ה-Find/Change של אינדיזיין) על הטקסט בתוך האובייקט המעוגן שהוא יצר. יש לזה הרבה שימושים. למשל, אם שמתם קודים מסביב לכל מקטע של טקסט שאמור להפוך לכותרת צד, ע”י אופציה זו תוכלו להסיר את הקודים לפני הסבת הטקסט לאובייקט מעוגן.
  4. אפשרויות מיקום: כברירת מחדל, האובייקטים שנוצרו על ידי הסקריפט יעוגנו לאותו מקום בדיוק כמו הטקסט המקורי. עם זאת, שתי אפשרויות נוספות מאפשרות לקשר את האובייקט לסוף הפסקה הקודמת (הפסקה שלפני הפסקה שבה נמצא הטקסט שנמצא), או לתחילת הפסקה שבה נמצא הטקסט שנמצא.
  5. היקף: כאן אפשר לבחור אם הסקריפט יחלץ טקסט רק מהבחירה הנוכחית, מכל הכתבה הנוכחית, או מהמסמך כולו. כדי להשתמש באפשרות “בחירה נוכחית”, יש לבחור טקסט לפני הפעלת הסקריפט. כדי להשתמש באפשרות “הכתבה הנוכחית”, יש לבחור טקסט או מסגרת טקסט לפני הפעלת הסקריפט.
  6. לחצן אישור: מפעיל את הסקריפט בהתבסס על ההגדרות שנבחרו. כל הטקסט שנמצא (בהתבסס על ההגדרות הנוכחיות של “מצא GREP” של אינדיזיין, כפי שתואר לעיל) יחולץ מזרימת הטקסט הראשית ויוכנס לאובייקט מעוגן עליו יוחל סגנון האובייקט שנבחר. במידה ונבחרה האופציה להחלפה (כפי שתואר לעיל), פעולת “שנה GREP” תתבצע על הטקסט בכל אחד מהאובייקטים המעוגנים החדשים שנוצרו.
  7. לחצן ביטול: סוגר את החלון ויוצא מבלי לעשות דבר.
  8. כפתור אודות: פותח חלון חדש המציג את גרסת הסקריפט הנוכחית, מספק אפשרות להוסיף סקריפט זה לתפריט ה-Id-Extras האופציונלי, וכולל גם קישורים לדף התמיכה באנגלית, ל-EULA ולדף המוצרים של Id-Extras.com.

כל ההגדרות שנבחרו מוטמעות בתוך המסמך, כך שאין צורך להזין אותן מחדש בכל פעם שהסקריפט מופעל. כמו כן, גם אם יש צורך לערוך את המסמך לאחר מספר חודשים ולהריץ מחדש את הסקריפט, ההגדרות הישנות נותרות במקומם. (זה לא משפיע על ניידות המסמכים – כך שמישהו שאין לו את הסקריפט עדיין יוכל לפתוח את המסמך כרגיל.)

Leave a Comment